Spring

(Nilimedix לשעבר) משאבת אינסולין ואביזרים להזרקת אינסולין
 • הגדרת מק”טים, הקמת עצי מוצר, הגדרת BOM, בניית עצי מוצר, תהליכי שינוי הנדסי (ECO), כתיבת נהלי הרכבה, בדיקה, ואיכות של המוצרים, והטמעת תהליכים מסודרים של העברת מוצרים חדשים מפיתוח לייצור.
 • תמיכה במחלקת הייצור כולל ייעול תהליכי הייצור על ידי שיפור מתקנים קיימים ותכנון ובניית מתקנים חדשים, תחזוקה שוטפת של המכונות בקו הייצור.
 • העברת הייצור לסין, כולל בניית תיקי מוצר ותיקי ייצור מלאים ומפורטים, הגדרת תהליכי הייצור, ייעוץ ועזרה בבניית קווי הייצור, הדרכה ופיקוח על תהליכי הייצור עד קבלת מוצר המותאם לדרישות Spring.

תדיראן

סורקים לייצור דגמים דיגיטאליים ופיזיים של שיניים

נובה מכשירי מדידה

מובילה עולמית למערכות למדידת עובי שכבות בפרוסות סיליקון בתהליך הייצור

עבודה במשך 10 שנים:

 • ניהול פרוייקטים במחלקת הנדסת אינטגרציה
 • ניהול התקנות ומומחה מוצר במחלקת השירות
 • אחריות למכניקה במחלקת הנדסה

Augury

פיקוח ניטור ובקרה לקווי יצור אוטומטיים בזמן אמת

פיקוח ניטור ובקרה לקווי יצור אוטומטיים בזמן אמת

Cadent

סורקים לייצור דגמים דיגיטאליים ופיזיים של שיניים
 • ניהול תהליך ההרכבה והאינטגרציה של הסורקים במחלקת הייצור, ייעול תהליכי ההרכבה, פתרון בעיות במהלך האינטגרציה, עדכון נהלי הרכבה קיימים וכתיבת נהלים חדשים.
 • אחריות על העברת הייצור וההרכבה של מכלולים שונים לקבלני משנה בחו”ל. פעילות זו כללה התאמת אתר הייצור של קבלני המשנה לדרישות הייצור של קדנט, הדרכת העובדים בתהליכי הייצור, ההרכבה והבקרה.
 • עדכון עצי מוצר, שינוי רכיבים והטמעתם בתהליכי הייצור, הובלת תהליכי שינוי (ECO).

Ecozone

מערכות סינון וטיהור אוויר

Utilight

הדפסת מוליכים על תאים פוטו וולטאיים
 • איפיון והטמעת מערכת PLM (Teamcenter)
 • העברה מפיתוח לייצור, תוך הוזלת עלויות, ייעול הייצור, תכנון ובניית מתקנים לתהליכי הייצור.
 • הגדרת מקט”ים, בניית BOM ועצי מוצר.
 • כתיבת נהלי ייצור, הרכבה, בדיקה, ונהלי בקרת איכות של המוצרים.
 • הכנת הארגון לרכש וייצור, מציאת ספקים וקבלני משנה.

novoGI (לשעבר Niti)

טכנולוגיות לניתוחי מעיים ודרכי עיכול
 • העברה מפיתוח לייצור, תוך הוזלת עלויות, ייעול הייצור, תכנון ובניית מתקנים לתהליכי הייצור.
 • הגדרת מק”טים, בניית BOM ועצי מוצר.
 • כתיבת נהלי ייצור, הרכבה, בדיקה, ונהלי בקרת איכות של המוצרים.
 • הכנת הארגון לרכש וייצור, מציאת ספקים וקבלני משנה.
 • הטמעת תהליכי עבודה ואיכות אצל קבלני המשנה וספקים.
 • כתיבת פרוטוקולי ולידציה (PQ/OQ) וביצועם בשטח