העברה מפיתוח לייצור (NPI)

העברה מפיתוח לייצור (NPI)

  • הוראות הרכבה והתקנה
  • הוראות אחזקה- PM
  • הוראות שימוש
  • הקמת עצי מוצר
  • הקמת BOM
  • הגדרת מק”טים
  • תכנון עזרי הרכבה וייצור (ג’יגים)

AR הנדסה מספקת את מכלול שירותי ההנדסה הדרושים בתהליך ההעברה מפיתוח לייצור והתאמה של תהליכי הפיתוח לתהליכי הייצור בתהליך רציף וקוהרנטי, ולא פחות חשוב – יעיל ואפקטיבי.

תהליך העברה מפיתוח ליצור מתחיל עם התחלת פיתוח מוצר חדש או שיפור במוצר קיים, עובר דרך ייצור אב טיפוס, סבבי יצור ראשוניים, יצור סידרתי – עד שירות ותחזוקה.

בתהליך העברה מפיתוח לייצור אנו מבצעים את המשימות הבאות:

כתיבת מסמכים הנדסיים (הוראות הרכבה, הוראות התקנה, הוראות תחזוקה, וכד')

קיטלוג רכיבים, הכולל את מיפרט הפריט, היצרן, היבואן, ופריטים אלטרנטיביים

אפיון והכנת עץ מוצר והכנת תיקי ייצור

בקרת תצורה, ארגון וניהול שינויים במערכת כגון רוויזיות, עידכון שינויים וכדומה

ניהול שינויים הנדסיים ECO / ECR / ECN

תכנון והקמת תשתית וקווי ייצור לייצור סידרתי

ליווי המוצר משלב הפיתוח לייצור (NPI)