ניהול פרוייקטים, שיפור תהליכי ייצור ותמיכה

  • שיפור תהליכי ייצור לשיפור והוזלת הייצור והמוצר
  • מתן תמיכה טכנית ופתרון בעיות בתקלות מורכבות במוצר ובקווי הייצור.
  • ניהול פרויקטים מורכבים
  • העברת ייצור מכלולים וקווי ייצור לקבלני משנה בארץ ובחו”ל.

ביצוע שינוי הנדסי כרוך בדרך כלל בהושיפור תהליכי ייצור | ייעול תהליכי ייצורצאה כספית ניכרת ועלולות להיות לו השלכות מרחיקות לכת על לוחות זמנים, אספקות, מלאים, תחזוקה וכד’.
לכן תהליך קבלת ההחלטות צריך להיעשות בצורה מאוד שקולה ומסודרת, והביצוע צריך להיות מתוכנן ומבוקר. חשוב שכל הגורמים שעשויים להיות מושפעים מתהליך זה בחברה ומחוצה לה יהיו מעורבים בו ושותפים לו.

AR הנדסה צברה נסיון רב בניהול פרוייקטים מורכבים ובשיתוף וקואורדינציה אופטימליים של כל הגורמים בחברה ומחוצה לה בתהליך, תוך שימת דגש על שיפור תהליכי ייצור לשיפור והוזלת הייצור והמוצר.

ל-AR הנדסה יש נסיון ספציפי רב בהעברת ייצור מכלולים וקווי ייצור לקבלני משנה בארץ ובחו”ל.

תמיכה טכנית וטיפול בתקלות

לאחר השלמת הפרוייקט, AR הנדסה ממשיכה ללוות את התהליך במתן תמיכה טכנית וטיפול ותמיכה בתקלות מורכבות במוצר ובקווי היצור, ומתמחה בפתרון תקלות מעשי על רצפת הייצור.